PasTS

Pas Çözümler / PasTS

PasTS

PasTS, online bir şekilde gireceğiniz teknik servis kayıtlarınızın ERP sisteminiz ile entegre bir şekilde çalışmasını sağlar.

PasTS ile;

 ♦ Online bir şekilde teknik servis kayıtlarınızı girebilir,

 ♦ Müşterilerin bilgilerini girebilir, bu sayede servis sonrası hizmetlerde müşterilerinize kolaylıkla ulaşabilir,

 ♦ Ürünlerinizin garanti takiplerini yapabilir,

 ♦ Serviste olan ürün üzerinde kullanılan parçaları ve parça tedarik süreleri, parça tedarikçi takiplerini yapabilir,

 ♦ Çalışanlarınıza online iş emri gönderebilir,

 ♦ Servisinizle ilgili günlük, haftalık, aylık planlarınızı oluşturabilir,

 ♦ Seri No ve OEM takibi ile ürün parça değişim kontrollerini yapabilir,

 ♦ Tamirde değişen ya da tamiratı yapılan ürünlerin stok takibini yapabilir,

 ♦ Fason yaptırılan ya da dış servise gönderilen ürünlerin kargo ve cari takiplerini yapabilir,

 ♦ Yaptığınız işlemleri ERP sisteminizle entegre ederek muhasebeleştirebilirsiniz.