PasIK

Pas Çözümler / PasIK

PasIK

PasIK, Personellerinizin takibini online bir şekilde yapabilmenizi sağlar.

PasIK ile;

 ♦ Personel özlük ve resim, sertifika gibi bilgilerini kayıt edebilir,

 ♦ Giriş – çıkışlarda PDKS cihaz entegrasyonları ile bordro ve birim puantaj hesapları yapabilir,

 ♦ İzin takibi yapabilir,

 ♦ İSG yönetim takibi yapabilir,

 ♦ Mevzuata uygun olarak BES hesaplamalarını yapabilir,

 ♦ İstihkak, tutanak, demirbaş zimmet yönetimlerini yapabilir,

 ♦ E-Reçete ve E-İmza işlemlerinizi yapabilir,

 ♦ Personel eğitim yönetim takibini yapabilir,

 ♦ Bu uygulamaları ERP sisteminiz ile entegre bir şekilde muhasebeleştirebilirsiniz.