PasARGE Ar-ge ve Tasarım Merkezi Yönetim Yazılımı

PAS ÇÖZÜMLER / PasARGE

PasARGE

 PasARGE; 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun ile kurulan AR&GE Merkezlerinin, süreç yönetimleri ve AR&GE faaliyetleri esnasında tutulması gereken kayıtlarının, Sanayi Bakanlığı AR&GE Teşvikleri Genel Müdürlüğünün talep ettiği raporların, kişilerden bağımsız şeffaf şekilde oluşabilmesi, ulaşılabilmesi ve projeler için değer, etki, fayda, sonuç analizi yapabilmesi için geliştirilmiş bir yazılımdır.

 Eğer ülke olarak ekonomik cari açığın kapanmasını, bireysel GSMH payının artmasını ve ekonomik refah seviyemizin yükselmesini istiyorsak; katma değeri yüksek üretimler yapmaktan başka çaremiz yok. Bunun için de AR&GE ve Tasarım faaliyetlerini ve bu yöndeki destekleri yakından takip etmek çok kritiktir. Her geçen gün bu konunun gerekliliği, önemi ve etkileri giderek artmaktadır. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, inovasyon yeteneklerinin ve teknoloji pastasından payının artırılması, bu konuda istihdamın artırılarak kaliteli iş gücünün geliştirilmesi arzusu, AR&GE ve Tasarım faaliyetlerinin desteklenmesi konusunda önemli yasal düzenlemelerin yapılmasıyla uygulamaya konmuştur.

 Tam da bu yasal düzenlenmelerin etki faktörlerinin görülebilmesi ve AR&GE süreçlerinin reel olarak değerlendirmesi için yapılan AR&GE çalışmalarının iş yerine kültür olarak aşılanabilmesi için gerçek, yerinde ve kimseye ekstra yük oluşturmadan yapılması sağlamak amacı ile AR&GE Merkezi Modülü yazılımının ihtiyacını tespit ettik. AR&GE faaliyetleri, firmalarımızın ve ülkemizin geleceğinin teminatıdır. Bu konuya her sektörün yatırım yapması aşikârdır. Bu konuda esas eksik, bu faaliyetlerin veri eksikliğinden kaynaklanan sebeplerle etkin yönetilememesi ve sürdürülememesidir. Veriler doğru analiz edildiğinde kaynaklar daha yerinde ve etkin kullanılacaktır.

 AR&GE Faaliyeti veya bir proje sürecinde en önemli iş yönetimdir. Çünkü bu faaliyetin devam etmesi veya doğru yolda gitmesi için ne zaman ne yapılacağını kimin yapacağına karar vermek yönetimin işidir. Ülkemizde çoğu firmanın Kobi ölçeğinde olması ve bunların da çoğunun aile şirketi olması bu tarz yönetimlerdeki kişilerin yetkinliğinin yetersiz veya kişilerin bu faaliyetlere ilgisiz olduğunu görmekteyiz.

 Projemizin asıl ve ana hedeflerinde biri de AR&GE faaliyetlerinde oluşan verilerin yazılım sayesinde muhasebe verilerine entegre edilerek yöneticinin en doğru kararı almasını kolaylaştırmak ve bu konuda daha esnek karar alma yeteneğini arttırmaktır. Daha kendi maliyetlerini analiz edemeyen Kobilerimizin daha önce yürümediği bir yolda denemeler ve çalışmalar yaparken kayıt tutması, neye ne kadar önem vermesi gerektiğini planlamadan hareket etmesi, Ar&Ge faaliyetlerinde durmalar, aksamalar veya hedeften sapmalara sebep olmaktadır. Aslında bu tam bir süreç yönetimidir ve disiplinler arası çalışma gerektirmektedir.

 AR&GE projelerinin hemen hemen çoğunda; araştırma, satın alma, personel çalıştırma, hizmet alma, danışmanlık alma gibi faaliyetlerin planlanması istenir ve bunların iş akış planı oluşturulur. Bu iş akış planında tutulması gereken kayıtlar, hesaplar, mesailer plana sonradan işlendiği için gerçeğe yakınlık arz etmemektedir. pasarge, bu gerçeğe yakınlık sorununu çözmeyi hedeflemektedir. pasarge’de kim almış, nerede kullanmış, ne zaman kullanmış, niçin kullanmış ve nasıl kullanmış sorularının yanıtlarını kimseye 2. bir iş yükü olmadan kayıt altına alabilirsiniz çünkü pasarge, fabrikalarda kullanılan ERP sistemleri ile doğrudan entegre olarak çalışmaktadır.

 PasARGE daha fikir aşamasında iken yapılacakların oluşturulması ve firmaların AR&GE kültürü kazanması için yol gösterici bir araç olma özelliği taşıyacaktır. AR&GE veya diğer projelerinde gereken personel, malzeme, muhasebe kayıtlarına otomatik ulaşarak projelendirme işini çok daha hızlı halledileceği gibi kayıtların örtüşmesi hasebiyle projenin kayıtlarının gerçekliği de şeffaflık kazanmış olacaktır.