KOBİ Proje Destek Programı

Anasayfa / Finansman Destekleri/ Kosgeb Destekleri/ KOBİ Proje Destek Programı

KOBİ Proje Destek Programı


Programın Amacı Nedir?

 ♦ KOBİ’lerde proje kültürü oluşturulması ve işletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesidir.

Kimler Başvurabilir?

 ♦ Tüm KOBİ’ler başvuru yapabilir.

Destek Miktarı Ne Kadardır?

 ♦ Destek üst limiti 150.000 TL tutarındadır.

Hangi Tarihlerde Başvuru Yapılabilir?

 ♦ Herhangi bir süre kısıtlaması bulunmamaktadır. Yılın her günü başvuru yapılabilir.

Destek Süresi?

 ♦ Destek süresi toplam 3 yıldır.

Desteklenecek Proje Konuları Nelerdir?

 ♦ Üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunulan projeler desteklenir.

Programda Desteklenen Gider Kalemleri Nelerdir?

 ♦ Program kapsamında desteklenecek proje giderlerine kurul karar verir.

 ♦ Makine-teçhizat, hammadde, malzeme için sabitlenen tutarın %10’u desteklenir.

 ♦ Personel, yazılım, hizmet ve diğer gider gruplarının her biri için %40’ını geçmeyecek şekilde desteklenir.