İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

Anasayfa / Finansman Destekleri/ Kosgeb Destekleri/ İşbirliği Güçbirliği Destek Programı

İşbirliği Güçbirliği Destek Programı


Programın Amacı Nedir?

 ♦ KOBİ’lerin bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretmesi,

 ♦ Kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi,

 ♦ Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,

 ♦ KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesini sağlamaktır.

Desteklenecek Proje Konuları Nelerdir?

 ♦ Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

 ♦ Pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, bu ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,

 ♦ Ürün ve hizmet kalitesini, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, ortak pazarlama konularında sunulacak olan projeler desteklenir.

Başvuru Şartları Nedir?

 ♦ KOSGEB veritabanında kayıtlı ve aktif durumda olan, en az 5 işletmenin bir araya gelerek başvuru yapması gerekmektedir.

Destek Miktarı Ne Kadardır?

 ♦ Destek üst limiti 750.000 TL tutarındadır. Bunun 250.000 TL’si geri ödemesiz, 500.000 TL’si geri ödemeli şeklindedir.

 ♦ Destek oranı 1. ve 2. Bölgelerde %50, 3, 4, 5 ve 6. Bölgelerde %60’tır.

Destek Süresi?

 ♦ Destek süresi 6 ila 24 ay arasıdır. Kurul kararı ile proje süresinin %50’sini geçmeyecek şekilde ek süre verilebilir.

Programda Desteklenen Gider Kalemleri Nelerdir?

 ♦ Personel giderleri,

 ♦ Makine, teçhizat ve donanım giderleri,

 ♦ Teknik, hukuki ve mali danışmanlık giderleri,

 ♦ Malzeme ve hammadde giderleri desteklenmektedir.