Genel Destek Programı

Anasayfa / Finansman Destekleri/ Kosgeb Destekleri/ Genel Destek Programı

Genel Destek Programı


Programın Amacı Nedir?

 ♦ KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal ya da hizmet üretmelerinin sağlanması,

 ♦ KOBİ’lerin rekabet seviyelerinin yükseltilmesi ve yurtiçi yurtdışı pazar paylarını arttırılması programın başlıca amaçlarındandır.

Kimler Başvurabilir?

 ♦ Tüm KOBİ’ler başvuru yapabilir.

Genel Destek Programı Hangi Destekleri Kapsar?

Destekler Destek limiti(TL) 1.ve 2. Bölgeler Destek Oranı 3, 4, 5 ve 6. Bölgeler Destek Oranı
Yurtiçi Fuar Desteği 30.000 %50 %60
Yurtdışı İş Gezisi Desteği 10.000 %50 %60
Tanıtım Desteği 10.000 %50 %60
Eşleştirme Desteği 15.000 %50 %60
Bağımsız Denetim Desteği 10.000 %50 %60
Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000 %50 %60
Danışmanlık Desteği 15.000 %50 %60
Eğitim Desteği 10.000 %50 %60
Enerji Verimliliği Desteği 30.000 %50 %60
Tasarım Desteği 15.000 %50 %60
Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20.000 %50 %60
Belgelendirme Desteği 10.000 %50 %60
Belgelendirme Desteği 10.000 %50 %60
Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000 %50 %60